Location: 7-10-23 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Price: JPY268,000,000-
Type: Whole building
Yield : 4.91%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Okado-machi, Hachioji-shi, Tokyo
Price: JPY250,00,000-
Type: Whole building
Yield : 7.52% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-4-9, Sakura Zutsumi, Musashino-shi, Tokyo
Price: JPY108,800,000-
Type: Whole building
Yield : 7.53% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, Minamidai, Kawagoe-shi, Saitama
Price: JPY125,000,000-
Type: Whole building
Yield : 8.34%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-4-13 Tokumaru, Itabashi-ku, Tokyo
Price: JPY248,000,000-
Type: Whole building
Yield : 6.41% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-4-2~4 Tama-cho, Fuchu-shi, Tokyo
Price: JPY158,000,000-(<-165,000,000)
Type: Whole building
Yield : 8.4% (If fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 5-6-10 Futago, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY147,900,000-
Type: Whole building
Yield : 5.5% (If fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 21-14 Saitobun-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY108,000,000-
Type: Whole building
Gross yield : 6.44% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Idogi, Ageo-shi, Saitama Pref.
Price: JPY207,000,000- <- JPY218,000,000
Type: Whole building
Yield : 9.48% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-17-21 Mutsuura, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY250,000,000- <- JPY258,000,000
Type: Whole building
Yield : 7.51% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-33-28 Irie, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY108,000,000- <- JPY113,000,000
Type: Whole building
Yield : 7.32%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Tsurugaoka, Ohaza, Tsurugashima-shi, Saitama Pref.
Price: JPY113,700,000-
Type: Whole building
Yield : 8.01% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 11-111 Machibo, Mobara-shi, Chiba Pref.
Price: JPY120,000,000-
Type: Whole building (Hotel)
Potential sales : 27,472,364 yen/year
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 67-7 Miyamoto-cho, Itabashi-ku, Tokyo
Price: JPY100,000,000-
Type: Whole building
Yield : 5.89% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 19-6 Inaridai, Itabashi-ku, Tokyo
Price: JPY110,000,000-
Type: Whole building
Yield : 8.07% (if fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 6-chome, Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY262,000,000-
Type: Whole building
Yield : 9.76% (If fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-33-28 Irie, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY113,000,000-
Type: Whole building
Yield : 7.00%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-14-12 Kita Koshigaya, Saitama Pref.
Price: JPY115,800,000-
Type: Whole building
Yield : 9.04%
Note: Property consists of 2 wards
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 4-3-40 Ohwada, Niiza-shi, Saitama Pref.
Price: JPY138,000,000-
Type: Whole building
Yield : 8.6%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-7-4 Tokumaru, Itabashi-ku, Tokyo
Price: JPY140,400,000-
Type: Whole building
Yield : 6.0%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location:1-11-3 Shin Matsudo, Matsudo-shi, Chiba
Price: JPY210,00,000-
Type: Whole building
Yield : 5.61%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-18-14, Maehara Nishi, Funabashi-shi, Chiba
Price: JPY126,700,000-
Type: Whole building
Yield : 8.5% (If fully occupied)
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 4-chome, Nihonmatsu, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY218,000,000-
Type: Whole building
Yield (if fully occupied): 8.04%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 100-88, Nishi Shinmachi, Gyoda-shi, Saitama Pref.
Price: JPY16,60,000-
Type: Whole building
Yield (if fully occupied): 12.00%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 20-25, Mitsuzakai, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY178,000,000-
Type: Whole building
Yield (if fully occupied): 8.03%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Egi-cho, Takasaki-shi, Gunma Pref.
Price: JPY278,000,000-
Type: Whole building
Yield if fully occupied: 7.95%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Taito, Taito-ku
Price: JPY128,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Nishi, Satte-shi, Saitama Pref.
Price: JPY125,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 3-chome, Hongo, Bunkyo-ku
Price: JPY250,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Honcho, Nakano-ku
Price: JPY178,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 3-chome, Ohtsuka, Bunkyo-ku
Price: JPY158,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 4-chome, Higashi Nakano, Shinjuku-ku
Price: JPY138,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, NIshi Ochiai, Shinjuku-ku
Price: JPY118,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Higashi Komagata, Sumida-ku
Price: JPY250,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 5-chome, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo
Price: JPY250,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, Higashi Nihonbashi, Chuo-ku
Price: JPY260,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 3-chome, Shirokane, Minato-ku
Price: JPY195,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Waseda Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku
Price: JPY188,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 5-chome, Shinjuku, Shinjuku-ku
Price: JPY150,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, Honcho, Fuchu-shi
Price: JPY170,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 3-chome, Honcho, Chuo-ku,, Chiba-shi
Price: JPY185,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 6-chome, Minami Magome, Ohta-ku
Price: JPY217,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Hikawa-cho, Soka-shi, Saitama Pref.
Price: JPY165,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 3-chome, Sasazuka, Shibuya-ku
Price: JPY120,000,000-
Type: Whole building
Location: 3-chome, Sasazuka, Shibuya-ku
Price: JPY220,000,000-
Type: Whole building
Location: 5-chome, Seta, Setagaya-ku
Price: JPY138,000,000-
Type: House
Location: 1-chome, Taito, Taito-ku
Price: JPY215,000,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Taito, Taito-ku
Price: JPY165,000,000-
Type: Whole building
Location: 5-chome, Wakabayashi, Setagaya-ku
Price: JPY 160,000,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Higashi, Shibuya-ku
Price: JPY 147,000,000-
Type: Whole building
Location: 3-chome, Hiroo, Shibuya-ku
Price: JPY 120,000,000-
Type: Whole building
Location: 2-chome, Kamiochiai, Shinjuku-ku
Price: JPY 135,000,000-
Type: Whole building
Location: 2-38-11 Shinmachi, Setagaya-ku
Price: JPY 249,000,000-
Type: House
Location: 2-14-3 Setagaya, Setagaya-ku
Price: JPY 170,000,000-
Type: Whole building
Location: 2-5-3 Nozawa, Setagaya-ku
Price: JPY 283,500,000-
Type: Whole building
Location: 1-6-3, Mishuku, Setagaya-ku
Price: JPY195,000,000-
Type: Whole building
Location: 2-31-1, Sangenjaya, Setagaya-ku
Price: JPY198,000,000-
Type: Whole building