Location: Sakanoshita, Kamakura-shi, Kanagawa Pref.
Price: JPY60,000,000-
Type: Whole building
Yield (if fully occupied): 6.83%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: Miyashita-cho, Hachioji-shi, Tokyo
Price: JPY70,000,000-
Type: Whole building
Yield (if fully occupied): 12.58%
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, Sengoku, Bunkyo-ku
Price: JPY68,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 1-chome, Nishi Waseda, Shinjuku-ku
Price: JPY69,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 4-chome, Egota, Nakano-ku
Price: JPY78,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 2-chome, Nishi Ochiai, Shinjuku-ku
Price: JPY95,000,000-
Type: Whole building
(For photos and detailed info, please contact us.)
Location: 7-chome, Nagatsuda Minamidai, Midori-ku, Yokohama-shi
Price: JPY79,800,000-
Type: Whole building
Location: 3-chome, Shimizu, Suginami-ku
Price: JPY52,200,000-
Type: Whole building
Location: 2-chome, Matusnoki, Suginami-ku
Price: JPY79,800,000-
Type: Whole building
Location: 4-chome, Kamiosaki, Shinagawa-ku
Price: JPY86,200,000-
Type: 1LDK unit
Location: 3-chome, Kojimachi, Chiyoda-ku
Price: JPY64,800,000-
Type: 2LDK unit
Location: 6-chome, Ichiban-cho, Chiyoda-ku
Price: JPY92,800,000-
Type: 2LDK unit
Location: 2-chome, Seta, Setagaya-ku
Price: JPY53,800,000-
Type: 2LDK unit
Location: 1-chome, Higashi Shinbashi, Minato-ku
Price: JPY94,900,000-
Type: 2LDK unit
Location: 3-chome, Harumi, Chuo-ku
Price: JPY91,900,000-
Type: 2LDK unit
Location: 3-chome, Itabashi, Itabashi-ku
Price: JPY78,000,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Nagasaki, Toshima-ku
Price: JPY61,800,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Nagasaki, Toshima-ku
Price: JPY78,800,000-
Type: Whole building
Location: 2-chome, Nishi-Ooizumi, Nerima-ku
Price: JPY58,800,000-
Type: Whole building
Location: 5-chome,Minamidai, Nakano-ku
Price: JPY75,000,000-
Type: Whole building
Location: 5-chome, Minamidai, Nakano-ku
Price: JPY 57,000,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Honan, Suginami-ku
Price: JPY 94,800,000-
Type: Whole building
Location: 1-chome, Kandaiji, Kanagawa-ku, Yokohama-shi
Price: JPY 52,500,000-
Type: Whole building
Location: 2-chome, Honcho, Nakano-ku
Price: JPY 69,800,000-
Type: Whole building
Location: 3-chome, Kamiochiai, Shinjuku-ku
Price: JPY 61,000,000-
Type: Whole building
Location: 4-chome, Egota, Nakano-ku
Price: JPY 75,000,000-
Type: Whole building
Location: 4-chome, Yayoi-cho, Nakano-ku
Price: JPY 54,000,000-
Type: Whole building
Location: 2-7-13 Taishido, Setagaya-ku
Price: JPY 79,800,000-
Type: House
Location: 3-37-1 Taishido, Setagaya-ku
Price: JPY 74,000,000-
Type: 2LDK unit
Location: 3-54-5 Hanmachi, Shibuya-ku
Price: JPY 61,800,000-
Type: Whole building
Location: 1-13-10 Wakamiya, Nakano-ku
Price: JPY 79,800,000-
Type: Whole building
Location: 5-31-7, Honmachi, Shibuya-ku
Price: JPY95,000,000-
Type: Whole building